Boeddhisme

 

Het leven in de wereld is een karwei
het gebeurde van het onbewuste
bewustzijn zal eindigen
deze manier wordt getoond door de Heilige,

Ze lijden aan zielen
en Happy Saint
de reden voor droefheid is onredelijkheid
en de reden voor vreugde is begrip
zodat we kunnen krijgen tot geluk
een manier van begrip wordt gezocht

bescherming op de weg
geeft u een heilige
woord
en de Gemeenschap van de rechtvaardigen

Heilige is in mondelinge vorm
en in schilder vorm

het woord wordt gegeven door de aankondiging
en door kennis te

Gemeenschap van rechtvaardige mensen
ze zijn goed-doen mensen
in eenzaamheid
of in de Gemeenschap

de vorm van het woord is een eeuwige Heilige

en het beeld is een zichtbare en vervulde Heilige
deze twee heilige figuren zijn onafscheidelijk

het woord aangekondigd is de waarheid gezien en de waarheid gehoord
het woord geleerd is de waarheid begrepen

rechtvaardige mensen die de zorg over reinheid leven in eenzaamheid
en goed doen, pas op voor de tien wickednesses
doden (het ontvangen van het leven)
diefstal (het nemen van een klap)
Overspel
Ligt
Geruchten
Laster
de vloek
plotten (verlangen naar andere mensen rijkdom)
Wraak
een perverse look

de rechtvaardigen gunsten anderen en is gezond
ze wonen in de Gemeenschap
en ze doen goed met behulp van tien uitgangen
Geven
Justitie (rechtsstaat)
Geduld
Ijver
reflectie
macht (moed)
medelijden (reden)
gebed (vriendelijkheid)
Voorzichtigheid
Wijsheid

Deze redders zien de Heilige
in drie vormen
in de vorm van een woord
vorm van vervulling
en de belichaming van de incarnatie

een vorm van vervulling
en de belichaming van de incarnatie
ze zijn een beeld vorm

een vorm van vervulling
het is een gracieuze Heilige
zichtbaar voor de gereinigde

figuur van de incarnatie
Hij is een actieve Heilige
perfect in soberheid
zichtbaar voor iedereen
komende voor immodet

deze drie personages
ze zijn ook onafscheidelijk
Zij presenteren zich in een trio
maar in feite zijn ze een heilige

Als het gaat om begrip
één krijgt om de ijdelheid van alle woorden te kennen
een dorst komt uit deze staat voort
de zaligheid van alle zielen

reden van ijdele vreugde
verschijnt in de vorm van goden
zij zijn boodschappers van de eeuwige Heilige
belichaamd in zijn karakter, spraak, geest,
deugden en taken

afhankelijk van de gelovigen
ze lopen op verschillende manieren
voor een doel-naar een heilige

buiten aanbidders aanbidden God als een meester
intern als vriend
verborgen als ikzelf
het vormen en verwezenlijken van God's vorm in zichzelf

nauw Verenigd met God
ze laten de opgeslagen in het lichaam van de illusie
vergelijkbaar met God
niet verlaten achter
geen aardse overblijfselen

en in grote vervulling of overloop
Er is geen splitsing of eenheid
alles zonder begin en zonder eind
het duurt in de enige stip
moeiteloos en spontaan
gezonken in een onopvallende staat
kijkt naar alles rond
net als de illusie
Hij hoort geluiden
ziet het licht
en voel de stralen
maar hij blijft onbeweeglijk
in een niet-bestaande staat
Hij mist losjes zijn eigen beeld
en hij begrijpt niets
onbeweeglijk in constante beweging
zijn lichaam wordt als een regenboog
of een verblindende witte gloed
Hij laat niets achter
Hij verspreidt redding
door uw stralen

Rate this post

Laat een reactie achter

Scroll naar boven