Contemplatie

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“sommige mensen vergelijken het Latijnse woord contemplatio met Griekse theoria die oorspronkelijk in het geschrift van Pythagoras betekende. (Zie aandachtig).) In het geschrift van Cicero'n (106-43 R. Prz. N. Chr.) Het woord contemplatio heeft al de betekenis van looks, kijken, bekijken, onderz…”

"Het doel van de contemplatie is waar."
Aristoteles (Metaphysica II, 1:993B20)

"Je kent de waarheid, en de waarheid bevrijdt je."
Jesus (evangelie volgens Heilige John 8,32)

 

Contemplatie is een soort van meditatie zo uniek dat het vaak scheidt het duidelijk van meditatie en benadrukt het als iets apart. In zulk een geval, wordt het gewoonlijk gezegd van concentratie, meditatie en bezinning als afzonderlijke handelingen (bijvoorbeeld, Richard van St. Joseph). Viktor wordt onderscheiden door contemplatie (Contemplatio), denken (meditatio) en uitzoeken (Cogitatio). A. 3, p. 1. Hij zegt dit: "contemplatie is de inzichtelijke en vrije ogen van de geest in cognized dingen; Denken is de ogen van de geest die zich bezighoudt met het zoeken naar waarheid; UitZoeken dit is een zoektocht naar de waarheid, zonder te komen tot niets. " A. 3, blz. 12.)).

Het is echter onmogelijk te verbergen dat zowel de concentratie en contemplatie zijn twee verschillende soorten van meditatie. Concentratie is een synthetische meditatie, en contemplatie-analytische meditatie. Contemplatie betekent kijken, kijken, wakker worden. Dit woord komt van het Latijnse contemplatio. De Latijnse term was oorspronkelijk voor het kijken naar de vlucht van vogels te lezen van hen de loop van hun lot (cf. Andrzej Bańkowski, etymologische WoordenBoek van de Poolse taal: A-K, DENNen, Warszawa 2000, p. 786)). Het is mogelijk dat later ook het bekijken van om het even welke tekens of aanhangwagens betrof om een verklaring in diverse gebeurtenissen van het leven te vinden ((sommige mensen vergelijken het Latijnse woord contemplatio met Griekse theoria die oorspronkelijk in het geschrift van Pythagoras betekende. (Zie aandachtig).) In het geschrift van Cicero'n (106-43 R. Prz. N. Chr.) Het woord contemplatio heeft al de betekenis van looks, kijken, bekijken, onderzoek. In de latere Latijnse schrijvers (II-VI W. Na N. Chr.) Het betekent ook overweging, aandacht, overweging ((cf. Het Latijnse WoordenBoek van Harpers ', New York 1879, S. 445)).

De betekenis van bezinning is meer uitgebreid met de christelijke staat van Christendom. Het begon het toppunt van geestelijk leven te betekenen – een gebed waarin de ziel direct met God verbindt – een soort bijzondere communie.

In de boeddhistische gedachte, de uitdrukking van contemplatie Contemplatie) wordt gebruikt in verschillende betekenissen. ((het veelvoudige gebruik van het woord verscheen geleidelijk aan, met de tijd van boeddhisme die het Westen bereikt.)) Hij werd zeer gemeenschappelijk in informele toespraak en verving vele specifieke woorden, zoals het denken (Tib. Sgom PA, Skt. bhāvanā), met tweede gedachten ( Anita Gtan, Skt. Dhyāna), Delight (de Ting Nge ' dzin, Skt. Samādhi), ((het woord ook vertaald zoals geabsorbeerd. Kan worden opgevat als een focus, een denken.)) Denken (Tib. Anita PA, Skt. Cintā), afbeelding (Tib. Dmigs PA, ((ook focus.)) Skt. Ālambana?), saldo (Tib. Mnyam Bzhag, Skt. Samāhita), Spoczęcie ( TAND Bzhag), standby ( Lhag Mthong, Skt. vipaśyanā), (Zie LTA BA, Skt. Darśana), visie (Tib. Mthong BA, Skt. Darśana? Paśyat?), bewustzijn (Tib. Rig PA, Skt. Vidyā), normaal/natuurlijke staat ( Gnas nokken), enz.

 

Contemplatie kan op vele manieren

 

Het is de moeite waard het bespreken van de twee betekenis van contemplatie vooruit. De eerste is waakzaamheid, en de andere is kijken of zien (met inbegrip van denken, beeld). Waakzaamheid is al besproken in een apart werk, genaamd Vipassana: Boeddhistische waakzaamheid. In deze zin van contemplatie betekent aandacht, aanwezigheid, voorzichtig en gevoelig voor wat er gebeurt. Terwijl we kijken naar, konden we verdelen in weloverwogen (inspannend) en bovennatuurlijke (NIEUSILNE). Opzettelijk, op zijn beurt, zou kunnen worden onderverdeeld in de wereld en de hemel. en bovennatuurlijke om te kijken naar de beelden en voor niets. (Deze termen zijn afgeleid van het huidige werk van de auteur. Ze zijn bedoeld om te dienen als samenvattingen en beschrijvingen van de relevante boeddhistische acties.))

Contemplatie

Opzettelijk kijken naar de wereld is zelfs denken over de dood, de afbraak van het lichaam, de kwetsbaarheid van de wereld, en de waarden van het menselijk leven, de schoonheid, de rijkdom van deugden. Deze verschillende denken leidt, posiłkując verbeelding. Het doel is hier om het hart van de student te verplaatsen en het op het juiste spoor te sturen. Het is de ontwikkeling van de verbeelding in waarheid-overtuigend over de aard van de werkelijkheid om later te zoeken redding. De gelovigen zelf ontwikkelt verschillende ideeën hier om inzicht te krijgen. Opzettelijk kijken naar de hemel is het verbeelden van de verschillende vormen van heiligen, goden, Goddessess, ((begrijpen: engelen, anielic.)) paleizen, paradijs tuinen, distributie en ontvangst van lichten, roggen, regens, życiodajnych sappen, enz. Deze gedachten hebben de neiging te worden genoemd raptures of ecstasy ( Ting Nge ' dzin, Skt. Samādhi). Onder hen zijn ook manieren van het werk, waarin de waarnemingen een uitvoerigere vorm-enorm in hun werkingsgebied en tezelfdertijd gedetailleerd nemen. Dit soort complexe, uitgebreide denken is een van de graden van het onderwijs (vorming/ontwikkeling; Bskyed velg, Skt. Utpattikrama). Het is een hogere soort van contemplatie, waar niet alleen is God kijken, maar het wordt gezien als God. Echter, ook en hier ontwikkelt de look op basis van hun eigen capaciteiten, door de kracht van de verbeelding, maar niet zonder de hulp van genade. Het gebeurt ook dat de verbeelding slechts aan het begin geestelijk of sensueel wordt gecreërd, en later nemen zij een bovennatuurlijke vorm op en verschijnen op een spirituele manier, moeiteloos en zonder de participatie van hun eigen verbeelding of sensualiteit.

Dit is waar de bovennatuurlijke ziet, die eigenlijk al op zoek of overweegt in de zuivere zin van het woord. Het is op zoek bovennatuurlijke kan worden gericht op beelden, hetzij voor niets. In beide gevallen is het zinvol om de goddelijke aanwezigheid te voelen. Bij het kijken naar beelden, dit gevoel gaat gepaard met een verscheidenheid van standpunten. Echter, ze zijn spontaan, verschijnen in een bovennatuurlijke manier, niet uit de wil van de gelovige of door zijn inspanning, maar als een genade van de hoge. Kijken naar niets is geen visie, maar ook hier komt het gevoel van goddelijke aanwezigheid door de buitengewone lichtgevende cognitie. Op dit punt helderder wordt gedacht. Er zijn geen afbeeldingen, kleuren, of iets bijzonders, maar het kijken ziet er niet uit, de ziener ziet niet kijken. De zintuigen zijn verblind door licht met een hoge en pure persoonlijke contacten van de geest. Ondanks het gebrek aan beelden, de geest wordt gedacht door de kracht en het licht van cognitie.

Een voorbeeld van een weloverwogen hemelse blik uit de collectie van de hoogste wet van het leven (Tshe dbang mchog ' dus):((volledige naam: Tshe dbang mchog ' dus tshe'i sgrub gzhung BYA RI ma, ed. SOG SDE SPrul SKU bsTan pa'i….., Chengdu 1999?, S. 71-78. Vertaling van de Tibetaanse taal. Deze Schrift komt waarschijnlijk uit de zevende in.))

"Op een moment denk ik aan mezelf als een spirituele Herald van de wet van het leven met een gezicht en twee handen, een licht-wit uiterlijk vergelijkbaar met acht jaar oude jonge, die een en een kruis om de tekenen te eren; Odziewającym een jas van zszytym met de koning van de vogels, rusten met de rechter voet rozpostartą en links gebogen. Dan denk ik aan een witte en mijn borsten. Ik stuur stralen van a en verwijder de duisternis van zielen. Terugkeren, smelten ze in het licht in de betovering en transformeren eigendom van de tijd in het huis van de hemel. Ik mediteer in zijn interieur koning van een gezond leven met een, een gezicht en twee handen, met een helder-witte verschijning, in een tijger rok, rust evenwichtig op de stoel met roterende kruisen. Ik mediteer op een cirkel van de maan in de borst die gevormd op de voorkant. Ik denk dat op, rond een wit en draait naar het juiste hart van een gezond leven. Ik denk hoe te om stralen van het te verzenden, uitnodigend redelijke wybawców van de ruimte, die in me doordringt en gevormd. Ik denk dat ik ze te sturen en het concentreren van de schittering van alle zielen ' leven. Terugkeren, ontwikkelen ze mijn leven, verdienste en efficiëntie. Dan denk ik dat oplossen in het licht samen met de cirkel van de maan verdwijnen in het interieur van de tijd van het leven. "

 

We presenteren verder de verklaringen van verschillende vertegenwoordigers van de christelijke en boeddhistische denken.

 

Contemplatie in de christelijke gedachte

 

"GeZegend zijn het zuivere hart, want zij zullen God zien."

Jesus (evangelie volgens Heilige Matthew 5,8)

 

"Het lichaam lamp is uw oog. Als je oog gezond is, zal je hele lichaam worden verlicht. Maar als het ziek is, zal uw lichaam in duisternis ook zijn

Jesus (evangelie volgens Heilige Luke 11,34)

 

"Ik kon zeggen dat de Heilige is degene wiens liefde en verlangens zijn tegen te kijken naar iets dat niet God is. Niet wordt verspreid door de lage beelden, de Heilige heeft de ogen gericht op de meest heilige pracht, dat is God. In hem ziet hij-voor alles is in God-ook broeders, ruw, stretching błagalnie handen. Zonder het oog weg te scheuren van God, de Heilige Geest buigt over de Błagającymi broers. Tegen het lichaam, tegen de rijkdom, in tegenstelling tot het comfort van het avontuur stijgt zijn ideaal: om te dienen. Heilig – arm? Beperkt? Niet. Hij kwam om ware wijsheid en ware rijkdom te bezitten. Dus hij heeft alles. voelt zich niet moe. Als het waar is dat het niet ophoudt te creëren, is het ook waar dat het niet ophoudt te voeden. Als het waar is dat het het verdriet van de wereld begrijpt, is het ook waar dat het de vreugde van de hemel voedt. God is verzadigd, in God heeft hij zijn vreugde. Het is een schepsel dat pojęło de zin van het leven. "

Jesus (Maria Valtorta, het gedicht van God-mens III, 31, Vox Domini, Katowice 2000, S. 172)

 

Volgens de catechismus van de katholieke kerk is contemplatie een concentratie van het hart, die al zijn eigen wezen aan de tchnieniu van de Heilige Geest onderwerpt; Woning in het huis van de heer, dat wij onszelf zijn; Het stimuleren van het geloof om de aanwezigheid van degene te betreden die ons wacht; Dump alle maskers en het hart terug te keren naar de liefdevolle heer, om hem een geschenk dat zal worden gezuiverd en getransformeerd (2711). In deze catechismus vinden we ook dergelijke uitingen van contemplatie als de visie van Uszczęśliwiająca (1028), de vriendschap relatie, het zoeken naar liefde (2709), de vergadering (2710), het gebed (2712), de eenvoudigste manier om het mysterie van het gebed, het geschenk, de genade, de relatie te uiten Verbond ((Tukdam)) dat door God in de diepten van ons wezen wordt gevestigd, Communion (2713), de meest intense tijd van gebed (2714), de blik van het geloof dat in Jesus-Christus wordt bevestigd, de aandacht die aan hem wordt betaald, het leiden van gezicht op de geheimen van het leven van Christus (2715), LuisTeren naar het woord van God, gehoorzaamheid van het geloof, onvoorwaardelijke acceptatie van het woord van God door een dienaar, liefdevolle de aanhankelijkheid van het kind (2716), stilte, het symbool van de wereld die komt, stille liefde (2717), de Unie met het gebed van Jezus (2718), de communie van de liefde Leven voor velen (2719). Contemplatie in de christelijke zin is de ontvangst van licht van God, die vaak gepaard gaat met geschenken van tekenen zoals openbaringen, visioenen, extase, buitengewone lichamelijke verschijnselen, Stigmata, enz. (Een handige encyklpedya van de kerk. M.-N. Tom XXVII-XXVIII, Warszawa 1912, p. 88.)) Saint. Thomas van Aquino, spreken van haar als een daad van intellect, spreekt van haar als "een simpel gevoel van waarheid" (simplex intuitio veritatis). (Som van theologische II, II, Q. 180, A. 3.))

 

"Hoewel ik zag God van aangezicht tot aangezicht, echter ocaliłem me leven."

Jacob (Genesis 32,31)

 

"Nu zien wij als in spiegel, vaag; Dan f[ujrzymy]ace to face. Nu krijg ik te weten in een deel, en dan zal ik poznawał als ik bekend was. "

Saint. Paulus (eerste brief aan de Korintiërs 13,12)

 

"U ziet Drievuldigheid, als u liefde ziet."

Saint. Augustinus (de trinitate VIII, 8, 12)

 

"De contemplatie van God is ons beloofd als een einde en bekroning van al onze daden en als een eeuwige vervulling van geluk."

Saint. Augustinus (de trinitate I, 8: PL 42, 831. Stokowska, p. 96)

 

"Wie leidt het leven van een loutere sterveling en maakt gebruik van de zintuigen van het lichaam niet kan zien God. Dan kan alleen worden verhoogd tot die visie als het een of andere manier sterft voor het huidige leven: ofwel volledig verlaten van het lichaam, of schorsing van de werking van lichamelijke zintuigen.

. Saint. Augustinus (de Genesi Ad Litteram XII, 27: PL 34, 477)

 

"Wie zag God wist wat hij had gezien niet zien God, maar iets voor hem."

Pseudo-Dionysius Areopagiet (Epistola advertentie Gaium Monachum 1: PG 3, 1065)

 

"De praktijk voortdurend in mystieke contemplatie, verwerpen de sensaties van zintuigen en intellectuele energieën, het hele ding en waargenomen, en begrepen, en alle niebyty, en alle entiteiten, zodat ażebyś in deze totale onwetendheid is verheven, in de mate Het is mogelijk om eenheid te hebben met wat boven elke stof en buiten enige kennis. "

Pseudo-Dionysius de Areopagiet (goddelijke duisternis)

 

"Zo is de hiërarchie assimilatie aan God en Verenig me met hem-zo ver mogelijk-omdat de God zelf ons in al heilige cognitie en in elke nabożnym actie leidt. Starend zichzelf in zijn goddelijke schoonheid en het identificeren van zichzelf met haar, de hiërarchie ontvangt, volgens haar capaciteit, het stigma van zijn goddelijkheid en maakt haar eigen leden van de beelden van God en de spiegels perfect transparant en foutloos, klaar voor Om de pracht van het Pierworodnej licht en van de stralen van de goddelijke vorsten en, ten slotte, de świątobliwie helderheid van God te accepteren.

Pseudo-Dionysius Areopagiet (over de hemel hiërarchie)

 

 

"We gebruiken de meest obscure beelden te stijgen tot de oorzaak van alles en om de ponadświatowymed oog en het geheel, en het tegenovergestelde een naar de andere, ondeelbaar en gelijk in de oorzaak van alles te kijken."

Pseudo-Dionysius de Areopagiet (goddelijke namen)

 

"Herinnerend aan de getuige van Jezus – het licht van de vader:" het ware licht van de verheldering van ieder mens die in de wereld komt "(Joh. 1,9). Waardoor we toegang hebben gekregen tot de vader (1 TM 2,5; en ROM 5,2; EF 2,18; 3,12)-de beginselen van alle licht-we verhogen onze ogen, voor zover mogelijk, naar de gegeven traditie van de vaders van het licht, stroomt uit de heiligste van de Schriften en-in de mate van onze krachten-wejrzyjmy in de hiërarchieën van de hemelse intellect, geopenbaard ons hier op een manier Symbolisch en Anagogiczny. (De term "anagoge" betekent stijgen naar boven naar contemplatie.)) En als we eenmaal hebben aangenomen dat de immateriële en onaangetaste ogen van ons intellect, afgeleid van de Boskowładnego vader, de gave van de eerstgeborene en meer dan het oorspronkelijke licht-waardoor we ons manifesteren, in symbolische vormen, de gelukkigste De hiërarchieën van engelen-laten van hem nog hoger zweven, aan de eenvoudige straal van licht zelf.

Pseudo-Dionysius de Areopagiet, over de hemelse hiërarchie, versnellingsbak. Eigen van het Engels)

 

"Aandacht is het begin van contemplatie, of liever de basis. Het is door haar dat God, wejrzawszy op ons, openbaart zich aan de geest. "

Nikephoros (in Filokalia)

 

"Zie je dat Anthony, door middel van hart waakzaamheid, in staat was om God te kijken en te worden voorspellende? In feite, onthult de Schepper zich aan de mening in het hart, eerst, zoals John Klimak zegt, een soort brand zuiverend de één die houdt van, dan het soort licht dat de mening verlicht en aan God maakt.

Het leven van onze vader, St. Anthony (in Filokalia)

 

"De Kontemplatywne leven bestaat in het liefhebben van het hele hart van God en de buurman en op de voeding in zichzelf een verlangen naar de Schepper."

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 953)

 

"Het leven van Kontemplatywne, het opgeven van de zorg voor alles, wil het gezicht van zijn schepper van harte zien."

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 953)

 

"Kontemplatywne leven is een decoratie van de ziel."

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 953)

 

"Het leven van Kontemplatywne begint hier tot in de perfectie te komen in het hemelse VaderLand: voor het vuur van de liefde, die begint te branden hier, aan het gezicht van wie hij liefheeft, Buchnie de grotere liefde naar hem."

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 954)

 

"De ziel, proberen om God te overwegen, is in een gevecht: zodra hij verovert, wanneer in het denken en czuciu kost een beetje onbeperkt licht, het regent weer als hij voelt een gebrek aan kosten."

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 955)

 

"Zolang we leven in deze sterfelijke lichaam, zal niemand ooit het gevoel dat een zekere mate van contemplatie, zodat hij kan utkwić de ogen van zijn geest in het hart van het oneindige licht."

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 956)

 

"Kontemplatywne leven is het meest waardig van de liefde en vol snoepjes. Het ontvoert de ziel en zweeft over het alleen, opent de hemel voor haar en de ogen van de geest opent de wereld van de geest. "

Saint. Grzegorz Wielki (Homiliarum in Ezechiël profeet II, 2: PL 76, 956)

 

"Contemplatie is de zoektocht naar deze prapoczątku, die God is."

Saint. Grzegorz Wielki (Moralia VI, 37: PL 75, 764)

 

"De schoonheid en de kleur van de schilderijen zijn het stimuleren van mijn gebed. Het is een lust voor mijn ogen, omdat het Uitzicht van de natuur mijn hart stimuleert om glorie aan God te geven. "

Saint. Jan de Coninck (de sacris imaginibus Orationes 1, 27: PG 94, 1268 B)

"Laat geen gezag onieśmiela u noch leidt het u niet van wat u toestaat om de overtuiging te begrijpen die door correcte contemplatie van reden wordt bereikt. Inderdaad, de autoriteit is niet tegen de juiste reden, noch kan het ooit in tegenspraak met de ware autoriteit. Een en de andere komen ongetwijfeld uit dezelfde bron, dat is de wijsheid van God. "

Jan Scotsman Eriugena (I, PL 122, BIJV. 511B, versnellingsbak. Van het publiek van Benedictus XVI, 10.06.2009, naar Polen: O. John oksels OSPPE)

 

"Het echte en opperste wezen is het intellect uszczegółowiony de contemplatie van de waarheid."

Jan Scotsman Eriugena (Periphyseon IV, 780 C, S. 177)

 

"De eerste en grootste contemplatie is de bewondering van de Majesteit."

Saint. Bernard (de overweging V, 14: PL 182, 806)

 

"De eerste contemplatie bestaat uit het bewonderen van de Majesteit; Het andere is het voorwerp van het oordeel van God; EEN derde van zijn gunsten; Vierde van zijn beloften. "

Saint. Bernard (de overweging V, 14: PL 182, 806)

 

"De ziel doordrenkt met het geloof met de grote anticipatie verwacht dat de aanwezigheid van God, relishesing de gedachten van de hemel, en totdat de genade van" Kijk face to face "is gemaakt, is trots op de vernedering van het Kruis."

Saint. Bernard van Clairvaux (O het houden van van God, verzond. S. Kiełtyka SOCist in "O het houden van van God en andere verdragen", Poznań 2000)

 

"Zie de aarde om jezelf te leren kennen! Ze zal je vertellen wie je bent-je bent stof en stof draaien (cf. Gen 3, 19) ".

Saint. Bernard van Clairvaux (ongeveer twaalf graden van trots 28)

 

"De twee muren zijn in het klooster: actief en contemplatief, Maria en Martha, innerlijke en buitenste."

Saint. Bernard van Clairvaux (operatieve serie eerste 18)

 

Volgens Richard van St. Victor contemplatie is "een diepe en zuivere blik van de ziel in de wonderen van de wijsheid, gecombineerd met gelukzalige verbazing en bewondering." Benjamin Maior (1, 4: PL 196, 67, vertaald uit het publiek van paus Benedictus XVI, 25 november, 2009). Victor onderscheidt zes soorten contemplatie (de Gratia Contemplationis I, 6: PL 196, 70):

  1. In de loutere verbeelding (bestaande uit de zorgvuldige naleving van lichamelijke dingen)
  2. In de verbeelding met de betrokkenheid van de rede (die bestaat in het overwegen van de volgorde en uitrusting van de dingen postrzegalnych)
  3. Hij begrijpt in de medeplichtigheid van de verbeelding (wanneer, van het observeren van de zichtbare dingen, we zijn tot aan de onzichtbare wereld)
  4. In het zelfde begrijpt slechts en in een zuiver meningsverschil (wanneer de geest onzichtbare dingen behandelt die buiten bereik van de verbeelding zijn)
  5. Wat is boven de reden (wanneer, dankzij Gods openbaring, we weten wat de menselijke reden dat we niet kunnen begrijpen)
  6. Wat is boven en buiten de rede (met Gods verlichting weten we wat lijkt te zijn in strijd met de menselijke rede, bijvoorbeeld. Wat wordt gezegd over het mysterie van de Drievuldigheid) ((St. Thomas van Aquino merkt op dat alleen de laatste soort de waarheid van God lijkt te betreffen. En zo beschouwt de bezinning, volgens hem, niet alleen aan de waarheid van de God, maar ook aan dat die in schepselen is. Zie. Verschillende manieren van het ontwikkelen van waakzaamheid genoemd door Boeddha, gegeven in mijn werk Vipassana: Boeddhistische waakzaamheid. Aan het einde, het laatste object van de aandacht gegeven door de Boeddha is de vier sublieme waarheden.)

 

"Zoek lezen en je zult mijmeren vinden; Klop bidden, en zal worden geopend voor u door contemplatie.

Guigo Kartuski (scala claustralium; PL 184, 476 C)

 

"Het leven van de Kontemplatywne eindigt in de geneugten van de wil, en dit genot leidt tot de grotere intensiteit van de liefde."

Saint. Tomasz van Aquino (summa theologische II, II, Q. 180, A. 1

 

"Waar" de geest van de spirituele man is ponadzmysłowemu op deze manier. De kracht van een wonderbaarlijke godheid stijgt op onEindige hoogtes, het zweeft weer over de bodemloze diepte. Toch, in deze rozkoszowaniu van de even eeuwige en krachtige, die op zichzelf en ook in de uitgaande, de geest behoudt zijn aard en wordt bevrijd van alle obscurationss en acties afgeleid van de inferieure dingen, overweegt vreemde dingen God. Omdat wat een mirakel groter kan zijn dan een eenvoudige eenheid, die in zijn eenvoud door de Drievuldigheid van personen wordt ondergedompeld, en al multipliciteit ophoudt om een multipliciteit te zijn?

Gezegend. Henryk Suzo (het leven, de menigte. W. Simon OP, Poznan 1990)

 

"Bouw constant zijn hart aan de verborgen goddelijke contemplatie, die me constant voor mijn ogen heeft, en nooit mijn blik van me draai. Deze contemplatie moet ook het doelwit van andere oefeningen, zoals armoede, post, waakzaamheid en alle andere Mortification. Oefen ze alleen voor zover zij u helpen in uw zoektocht naar het. Op deze manier krijg je de hoogste perfectie, die niet bereiken, zelfs een op duizend, en dit is omdat, door te zien in deze andere oefeningen hetzelfde doel, dwalen ze voor vele jaren. "

Gezegend. Henryk Suzo (het boek van de eeuwige wijsheid, de menigte. W. Simon OP, Poznan 1983)

 

"Dienaar: heer, die voortdurend in contemplatie van uw goddelijke aanwezigheid kan verdragen?" Eeuwige wijsheid: geen van de levenden in de tijd. Jullie zijn verteld alleen maar om te weten waar jullie naartoe gaan, wat het doel van jullie omzwervingen zou moeten zijn, zodat jullie hart en geest geleid moeten worden. En als je beroofd van deze contemplatie, moet je het gevoel alsof je eeuwige geluk is weggenomen, en je hebt om terug te komen om het zo spoedig mogelijk om het terug te krijgen en dan moet je ijverig waken over jezelf. Als je het niet hebt, je bent als een schipper, die onder de rozszalałych van sneeuwpoppen viel uit de handen van een peddel en wist niet waar te verwijzen. En als je niet kan blijven in contemplatie nog, frequente terugval naar jezelf en de patiënt kwijtschelding, leiden u naar een dergelijke standvastigheid als mogelijk is.

Gezegend. Henryk Suzo (het boek van de eeuwige wijsheid, de menigte. W. Simon OP, Poznan 1983)

 

"Kijk, ik ben zo heerlijk przystrojona in[Mądrość Przedwieczna] stralend kledingstuk, ik ben zo gelukkig omringd door verse bloemen vol tysiącznych tinten, paarse rozen, parel lelies, mooie viooltjes en alle andere soorten bloemen die Najcudniejsze bloemen mei, een kruid van alle licht-overstroomd membranen en delicate bloemen najbujniejszych LANs, in vergelijking met mijn charme zijn als gemeenschappelijke distel. "

Gezegend. Henryk Suzo (het boek van de eeuwige wijsheid, de menigte. W. Simon OP, Poznan 1983)

 

"Kijken naar de mysteries van God, sprak fluistert van het denken, vol mysterie en diepe inhoud."

Raymond van Capua, het leven van St. Catherine van Siena 16, 184, door de manier, Poznan 2010

 

"Pas op voor bepaalde dat mijn ziel kijken naar God's essentie, en dat is de reden waarom het moeilijk is voor mij om te verblijven in deze gevangenis van vlees."

Raymond van Capua, het leven van St. Catherine van Siena 16, 215, door de manier, Poznan 2010

 

"Contemplatie van het denken is niet, naar mijn mening, als een diepe relatie van vriendschap, waarin we spreken alleen met God, ervan overtuigd dat hij van ons houdt."

Saint. Teresa van Jesus (Libro de la Vida, 8)

 

"Ik ben er zeker van dat degenen die niet stoppen in de weg zal nooit worden beroofd van een levend water van contemplatie."

Saint. Teresa van Jesus (na vertaling in John Paul II, virtutis exemplum et ma, apostolische brief van 14 Październia 1981)

 

"Nawykajcie voor het kijken naar Christus. Nawyknijcie voor dit! Hij die aan het zal werken, verwerft zich de beste meester. Ik vraag u niet om groot te zijn over hem meditaties of uitademings werk van de rede, noch om een mooie gedachte en gevoel te krijgen-ik alleen maar vragen om hem te kijken. "

Saint. Teresa van Jesus (agenda van de ziel)

 

Je staan de mening van de nare dingen, niet miałybyście te kijken naar de mooiste wat onze geest presenteert? Zważcie dat hij niet de vraag iets meer dan wij, en op elk moment, als je wilt, zul je hem vinden. En dus wil hij dat we worden bekeken, dat hij geen enkele inspanning te verlaten.

Saint. Teresa van Jesus (agenda van de ziel)

 

"Meer is om te kijken naar zijn aanwezigheid dan een woord uit te spreken. Als je bidt met je lippen, ik weet en voel dat ik praat met God, en hoe groter de goddelijke aanwezigheid van zijn bijgevoegde aandacht dan aan de woorden die ik uitspreek, dan sluit ik me aan bij het innerlijke gebed met de mondelinge.

Saint. Teresa van Jesus (agenda van de ziel)

 

"Contemplatie is een vaardigheid van liefde, dat is een schenkende liefde voor God's kennis."

Saint. Jan van het Kruis

 

"Deze overwegingen, vormen en manieren van denken zijn noodzakelijk… Om zich te vermenigvuldigen in de liefde en om de ziel te versterken door de zintuigen. We moeten alle graden van overweging, vormen en concepten, om te komen tot de Unie, rust en Opperste goed.

Saint. John van het Kruis (de manier aan onderstel Carmel II, 12, 5)

 

"Je moet leren om zich te houden aan Gods liefde geest, met een totale gemoedsrust, ook al heb je leek te doen niets. Dan is het in een korte tijd doordringt uw goddelijke ziel rust samen met een wonderbaarlijke en verheven cognitie van God. "

Saint. John van het Kruis (de manier aan onderstel Carmel II, 15, 5)

 

De reiniging van de zintuigen is slechts de poort en het begin van contemplatie voor de geest.

Saint. John van het Kruis (donkere nacht II, 2, 1)

 

"Het goddelijke licht van contemplatie, omdat het doordringt in de ziel, die nog niet voldoende verlicht, maakt het een spirituele duisternis. Niet alleen overschrijdt het de maatregel van zijn capaciteit, maar ook verduistert en berooft het van het gebruik van natuurlijke intelligentie. Om deze redenen, St. Dionysius (Pseudo-Dionysius Areopagiet: de mystica Theologia, C. L, § l; Migne PG 3, 999) en andere mystieke theologen noemen de contemplatie van de stralen van de duisternis. Het verwijst naar de nog niet gezuiverde ziel, en niet definitief verlicht, waarin zijn bovenmatig Supernatural licht verovert en zijn natuurlijke krachten van het redeneren vernietigt.

Saint. John van het Kruis (donkere nacht II, 5, 3)

 

"In het gebed van contemplatie de ziel blijft in de aanwezigheid van God. Hij aanvaardt wat God haar wil geven. Hij doet niets, maakt geen enkele inspanning. Inspiratie laat haar toe om alles wat ze zoekt te ontdekken, en zelfs nog veel meer. "

Wincenty a Paulo (SVP IX, 385)

 

"Contemplatief gieten is een eenvoudig en liefdevol gezicht voor God, de ogen waarin de ziel, door bewondering en liefde verrukt, God ontmoet in experimenten, en in diepe vrede geniet van het begin van het eeuwige geluk."

A. Rene de Maumigny SJ

 

"Staar in hem, en hij staarde in mij."

Villager van Ars (aan John Maria van Maurik; Catechismus van de katholieke kerk 2715)

 

"Ware en zuivere theologie is om mij uw God te overwegen, liefdevolle mensheid."

Het woord van God aan Vassula Ryden (het ware leven in God 95:15.10.98)

 

Contemplatie in boeddhistische gedachte

 

"Contemplatie of aanwezigheid in een natuurlijke staat is een fundamentele praktijk van dzokczen."

Jongzin Tenzin Namdak Rinpoche (de leringen van Dzogchen Bonpo)

 

"Hoe beter we weten over contemplatie, hoe sterker de macht is. We zullen kalmer worden en de opkomst van minder obstakels. De aanwezigheid van natuurlijke staat beperkt de kracht van passie, en we manifestujemy positieve eigenschappen. We komen om te begrijpen dat externe verschijnselen niet echt zijn en dat ze geen inherente aard bezitten. Als we dit begrijpen, zullen we minder gehecht aan de objecten en het zal gemakkelijker zijn voor ons om de passies controle. "

Jongzin Tenzin Namdak Rinpoche (de leringen van Dzogchen Bonpo. Deel en praktisch)

 

"Maar als we in contemplatie, in een natuurlijke staat, doen we geen onderzoek of testen, want het is de actie van de geest. Ieder van ons moet zijn eigen persoonlijke ervaring. Kijk in onze gedachten en we kijken naar de gedachte, die vervolgens oplost. Heeft het voorkomen of niet? Vinden we deze kloof tussen gedachten? Als wij een natuurlijke voorwaarde voor een tijdje moeten realiseren, dan is geen specifieke beschrijving van de staat van kalmte of beweging van gedachte noodzakelijk. Er is alleen deze aanwezigheid, ongeacht of er vrede of beweging. Dit is irrelevant. "

Jongzin Tenzin Namdak Rinpoche (de leringen van Dzogchen Bonpo. Deel en praktisch)

 

"In Dzogchen, wordt men gezegd dat wanneer wij in bezinning zijn, wij alle gedachten moeten bevrijden die zich voordoen, omdat anders zij de natuurlijke staat zullen verstoren."

Jongzin Tenzin Namdak Rinpoche (de leringen van Dzogchen Bonpo. Deel II praktisch)

 

"Hoe blijven we in contemplatie? We blijven gewoon in deze staat alsof we een kind dat is gelukkig spelen. Als uw kind op zijn eigen manier speelt, laten we hem doen wat hij wil. Niet spelen in overeenstemming met het ontwikkelde plan; Alles wat hij doet is automatisch en spontaan. (…) Als we erkennen de natuurlijke staat een keer, we gewoon blijven in deze toestand, zonder te veranderen of grijpen niets. We laten het gewoon zoals het is. "

Jongzin Tenzin Namdak Rinpoche (de leringen van Dzogchen Bonpo. Deel II praktisch)

"Om te overwegen alle dyskursywnym gedachten, of goed of slecht, moet worden toegestaan om Samowyzwolenie."

Jongzin Tenzin Namdak Rinpoche (de leringen van Dzogchen Bonpo. Deel II praktisch)

 

"We moeten combineren een staat van pure, niet-duale geest, ontdekt en ontwikkeld door contemplatie, met elke situatie en elk moment van onze gewone dagelijkse leven."

Tenzin Wangyal Rinpoche (de wonderen van de natuurlijke geest, verbum, Katowice)

 

"De praktijk van de concentratie is nog niet contemplatief, maar door de ontwikkeling van de concentratie kunnen we leren de natuurlijke gemoedstoestand en het bereiken van de mogelijkheid om uit te rusten in een staat van bewustzijn, dat is een inleiding tot de praktijk van contemplatie."

Tenzin Wangyal Rinpoche (de wonderen van de natuurlijke geest, verbum, Katowice)

"In de praktijk van de concentratie, hebben we nog te maken met de dualiteit tussen het onderwerp dat is gericht (gericht op het onderwerp) en het object van de concentratie (waar de entiteit is gericht), en er is nog steeds een dualiteit tussen de internals (bewustwording Binnen de geest-lichaam van de mediter) en wat is extern (het object van meditatie). Contemplatie niet langer een onderwerp of object, wordt gezegd dat het lijkt op "gieten water in het water".

Tenzin Wangyal Rinpoche (de wonderen van de natuurlijke geest, verbum, Katowice)

"Onze relatie met opkomende gedachten is een belangrijk aspect van contemplatie. Door het observeren van de vorming, rust en ontbinding van gedachten in de leegte, zien we de ware, lege aard van het denken: gedachten vormen de beweging van de geest en hebben dezelfde natuur als de natuurlijke geest, net als de golven hebben dezelfde aard van het water als de zee. Wanneer de gedachten in een staat van bezinning te voorschijn komen zijn wij ons ervan bewust dat zij uit nietigheid voortkomen en dat hun essentie de aard van nietigheid is. We zijn niet afgeleid door hen, maar we laten ze gaan, rusten in een kalme contemplatie. "

Tenzin Wangyal Rinpoche (de wonderen van de natuurlijke geest, verbum, Katowice)

 

"De contemplatie van Dzogchen is bewustzijn, in een staat voorbij denken, omdat een conceptueel, de presentatie van geest die gewend is aan het behoud van de aandacht van de geest door middel van continue productie van het denken, is in rust. Conceptueel, de gedachte geest duwt een beoefenaar uit een ontspannen toestand van contemplatie in spanning, en als gevolg daarvan is het moeilijk voor hem te blijven ontspannen in een staat van contemplatie. "

Tenzin Wangyal Rinpoche (de wonderen van de natuurlijke geest, verbum, Katowice)

 

"Gedachten zijn de beweging van de geest en zijn van dezelfde aard als de natuurlijke geest, net zoals de golven zijn dezelfde waterige aard als de zee. Wanneer gedachten ontstaan tijdens de staat van bezinning, zijn we ons ervan bewust dat zij voortkomen uit nietigheid en dat hun essentie de aard van de nietigheid is. We zijn niet afgeleid door hen, maar we laten ze blijven in een balans van contemplatie.

Tenzin Wangyal Rinpoche (Facebook transcripten)

 

"De staat van bezinning of aanwezigheid vertegenwoordigt totale ontspanning."

Namkhai (Tibetaanse droom yoga en natuurlijke licht praktijk)

 

De "contemplatie is de belangrijkste praktijk van Dzogczi[praktykujący]en, waarin het constant in de staat van zelf blijft. In deze toestand is dan alle concepten van een loutere tier van de geest, en toch is het volledig bewust van het intellect en rationele geest. Contemplatie is niet boeiend,[w nic] probeert te vinden ervaring van kalmte of transparantie, noch probeert om afleiding te voorkomen. Wanneer er een gedachte in bezinning is, onderdrukt het het niet of volgt het; Het wordt spontaan bevrijd en ontbonden. Deze praktijk van het bevrijden van alles wat naar voren komt wordt geïntroduceerd door de meester Dzogczien bij het communiceren uitleg over de aard van de geest.

Namkhai (Tibetaanse droom yoga en natuurlijke licht praktijk)

 

Het "pad van Atijogi (Dzogchen) is het pad van Rigpa, niet de geest. Daarom moeten we vanaf het begin in een staat van bezinning zijn. Zelfs als men leert duizenden verschillende methoden, ze zijn allemaal secundair, alleen te begrijpen en te ontwikkelen wijsheid. Je moet niet worden gebaseerd op woorden, maar op de echte betekenis. Op het Dzogchen niveau moet je de ware betekenis kennen. Als je ontdekt dat er in verschillende soorten van ervaring en manifestatie is er een unieke en enige staat van aanwezigheid, dan zul je uiteindelijk ontdekken de niedualistyczną aard van de werkelijkheid. Dzogchen is een beroemde staat van contemplatie. Als iemand begrijpt wat is contemplatie, hij weet ook wat is ontspanning. Dit is niet een soort van intentie of inzet, zoals "Ik wil om te ontspannen." Deze regel is dat elk type van spanning wordt overschreden. Hierdoor u alles ontspannen. Dit is een totale ontspanning. Echter, het betekent niet dat beoefenaren moeten ontspannen, maar dat de aard van de contemplatie is los te laten. Daarom, Dzogchen wordt gezegd dat het moeiteloos, of zonder enige verplichting om iets te doen. "

Namkhai, de contemplatie

 

"Dzogchen principe bestaat in" niet het corrigeren van alles, niet blijven geconditioneerd "en op zijn in" wat is ". Maar veel mensen ten onrechte interpreteren. In plaats van ontspannen in de huidige staat, ze genieten van luiheid. Het lijkt hen dat, omdat ze de praktijk Dzogchen, is het niet toegestaan voor hen om iets te doen. "

Namkhai, de integratie

 

"Hoewel de contemplatieve gedachte zich kan voordoen en zich eigenlijk voordoen, wordt het niet geconditioneerd door hen. Ze zijn bevrijdend door zichzelf als ze ze verlaten zoals ze zijn. In contemplatie houdt de geest zich niet bezig met enige inspanning; Er is niets wat je hoeft te doen of niet doen. Wat is, gewoon, is wat is op zich perfect. "

Namkhai van de weg, kristal en pad van licht

 

Aan het einde van het woord van de oude Tibetaanse geestelijkheid,
Trenpy Namki (dran pa nam mkha ')), van de zeven spiegels (( Me Long Bdun PA)-gebaseerd op de kwestie van het klooster van Triten Norbutse in Nepal. Vertaling van de Tibetaanse taal.)):

 

"Als je op zoek bent, heb je niets gevonden om naar te kijken, loslaten en laat een zoek bewustzijn in uw plaats. (…) Als u kijkt, hebt u om het even wat niet gevonden die u zou mediteren, laten gaan en nu dit rozmyślającego op zijn plaats verlaten. (…) Als u op zoek bent, heb je niets gevonden voor wat te handelen, laat dit handelen in plaats nu. "

 

 

 

Kijken! … op zijn plaats

Jef Szukalski

 

Rate this post

Laat een reactie achter

Scroll naar boven