wiara

wiara

WIARA W BUDDYZMIE   I w buddyzmie, i w chrześcijaństwie można spotkać się ze zdaniami, że buddyzm to nie wiara, chrześcijaństwo to nie wiara. Osoby tak mówiące, widzą coś więcej w obranej przez siebie drodze. Można się z nimi zgodzić, o ile tylko uważają, że...
Modlitwa o Cud

Modlitwa o Cud

Wydaje się, że modlitwa o cud to zaprzeczenie prawdziwego znaczenia modlitwy, ponieważ modlimy się zwykle o to, co ma znaczenie – o zbawienie, o zdrowie, o miłość, o wydostanie się z kłopotów, a także o cele mniejsze, jak pożywienie, pieniądze, dach nad głową. Cud...

Modlitwa Dziękczynna

Modlitwa dziękczynna to zanoszenie wyrazów wdzięczności do tego, który obdarza dobrem. Może być ona skierowana do Dobra Najwyższego, Boga, który jest Źródłem wszelkich dóbr, jak i do tych osób i rzeczy, które pośredniczą w udzielaniu się Dobra. Mówienie „dziękuję”,...
Energia Kamieni

Energia Kamieni

Choć rozwój duchowy jako tako nie jest uwarunkowany, w życiu napotyka się  rozmaite ograniczenia, bloki emocjonalne, zaburzenia. By je wyzwalać, stosuje się  rozmaite podpory umysłu, sztuczki, ułatwienia. Należą do nich również kamienie. Ze  względu na specjalne...

Hakini Mudra

  Gest związany z polepszeniem myślenia, bystrością, kojarzeniem faktów, pamięcią. Hakini mudra można przetłumaczyć jako “pieczęć mocy/władzy”.