Duchowny buddyjski

Duchowny buddyjski

(tyb. bla ma, wym. lama; sanskr. guru) Pan, wyższy, nauczyciel. Duchowny jest przede wszystkim przykładem świętego życia, opiekunem duchowym, przewodnikiem na drodze zrozumienia, znawcą nauk, zbawicielem świadomości i źródłem świętości. Mistrz daje uczniowi przykład...