Koło Dharmy

Koło Dharmy

Koło Dharmy jest symbolem nawiązującym do nauczania Buddy. Nauczanie Buddy to Słowo obracane przez Buddę – Słowo niesione w świat jak koło. Słowo Buddy nazywane w języku sanskryckim Dharmą jest Słowem nośnym, dobrze się roznoszącym po świecie, i przez to obrazowane...