koło dharmy
Symbole

Koło Dharmy

Koło Dharmy jest symbolem nawiązującym do nauczania Buddy. Nauczanie Buddy to Słowo obracane przez Buddę – Słowo niesione w świat […]