Gest związany z polepszeniem myślenia, bystrością, kojarzeniem faktów, pamięcią.

Hakini mudra można przetłumaczyć jako “pieczęć mocy/władzy”.

 

hakini-mudra

hakini-mudra

Rate this post