Karma inaczej

 

Karma oznacza czyn, a czyn powodowany przez zrozumienie jest dobry.

Narzekanie że to co ci się zdarza to z powodu karmy, to lenistwo.

Zamiast tego, śmiało przywołuj pouczenie że:

Jesteś swoim mistrzem,

możesz zmienić to co się wydarza, działając.

Dalaj Lama

Karma means action, and action motivated by compassion is good. To complain that what happens to you is just the result of your karma is lazy. Instead, confidently recalling the advice that, „You are your own master,” you can change what happens by taking action.

 

Rate this post

Leave a Comment

Scroll to Top