Koło Dharmy

Koło Dharmy jest symbolem nawiązującym do nauczania Buddy. Nauczanie Buddy to Słowo obracane przez Buddę – Słowo niesione w świat jak koło. Słowo Buddy nazywane w języku sanskryckim Dharmą jest Słowem nośnym, dobrze się roznoszącym po świecie, i przez to obrazowane jest ono za pomocą koła. Koło jest także znakiem Nauki w tybetańskim obrządku bon. W znaczeniu znaku szczęścia, Tonpa Sienrab, nauczyciel bonu, mówi o kole przenośnie jako o tym, co posiada stopy (jak u nóg) cudownych sposobów panowania i jest znakiem bezspornego panowania.

Oprócz symbolu, Koło Dharmy, może oznaczać Zgromadzenie Słowa albo Ośrodek Słowa jako miejsce odbywania narady, spotkanie poświęcone słuchaniu nauki albo obchód wspólnego obrzędu. Czasami, może to także oznaczać jakieś zgromadzenie zakonne lub budynek poświęcony na religijne zgromadzenia.
Jeszcze innym znaczeniem Koła Dharmy jest przyrząd zbudowany w postaci młynka z wygrawerowanym na nim modlitwami lub zaklęciami, często posiadający także zwoje ze świętymi treściami wewnątrz (tj. modlitwy, zaklęcia lub treści świętych pism buddyjskich).

Koło Dharmy może być też Ośrodkiem Słowa w ciele. Za taki ośrodek zwykle uważa się serce. To znaczenie nawiązuje do rodzaju duchowej anatomii buddyjskiej, gdzie widzialne ciało ludzkie postrzegane jest jako sieć nerwów i ośrodków, w których skupiają się wiatry i siły żywotne człowieka. Zachodnie ruchy New Age wytworzyły dużo wymyślnych wyobrażeń o tych ośrodkach nerwowych, które lubią nazywać z języka sanskryckiego „czakrami”. Wyobrażenia te często nie współgrają ze zdrową nauką buddyjską lub są z nią wręcz sprzeczne. Więc w przypadku tego znaczenia wyrazu „koło” (tyb. 'khor lo, sanskr. cakra) należy szczególnie uważać na wypaczenia i błędne pojęcia.

Jakub Szukalski

Rate this post

1 thought on “Koło Dharmy”

Leave a Comment

Scroll to Top