Modlitwa Przed Jedzeniem

Om,

te oto pyszności
pięciu przyjemności
oddają cześć trójcy
Dobra z otoczeniem
i wszystkim szczęśliwym
z trzech czasów i wszech stron,
by usunąć ciemność
własną oraz innych,
oraz by dopełnić
do końca zebranie.

Obejmijcie łaską
sześciu wędrujących.

Oddaję cześć przednim
bogom i zwiastunom,
takim jak duchowny,
Skryte Zgromadzenie.

Dajcie łaskę, szczęście,
władzę, doskonałość.

Oddaję cześć panom
dobremu, cudnemu,
mocnemu, słownemu,
zebraniom przymierza
cichych, gniewnych bogów.

Obyśmy zdobyli
wszelką doskonałość,
lecząc załamania
i różne zepsucia.

Oddaję tę pyszność
pięciu przyjemności
wszelakim rodzinom
bogów mego państwa.

Niech wszyscy bogowie
będą dopieszczeni.

Niech zaprzysiężeni
wypełnią przymierza.
Niechaj przeciwnicy
będą uciszeni.

Niech wszystkie sześć rodzin
też się zadowoli.

Om Se Łer Pung So Ka Ram Ha Hi,

Ha Ha He He Tim Tim Je Soha.

modlitwa przed jedzeniem

Rate this post

Leave a Comment

Scroll to Top