Mantry przyciągające dostatek i obfitość

W czasach, kiedy za wszystko przyszło nam płacić, naturalne jest pragnienie posiadania magicznego źródła pieniędzy, które uzupełniałoby braki w naszych portfelach. I chociaż może ten sposób nie jest drogą to prawdziwego szczęścia, to jednak wielu osobom zapewniłby spokojną głową bez zmartwień o to, na co wydać kolejny, ciężko zarobiony grosz. W utrzymaniu bogactwa i dostatku pomogą nam mantry, które jak wiadomo mocą słów i myśli przyciągają to, czego pragniemy.

Jak działają mantry?

Mantry działają na dwóch poziomach.
Po pierwsze, w swej najbardziej podstawowej funkcji używane są w medytacji w celu zwiększenia naszej koncentracji i skupienia umysłu. W naturalnym stanie szybko przechodzimy od jednej do drugiej informacji, nie skupiając się na rozstrzygnięciu jednej rzeczy. Taka sytuacja sieje spustoszenie w umyśle i odciąga koncentrację.
Intonowanie mantry pozwala uspokoić umysł, a tym samym pomaga w skupieniu.
Po drugie mantry traktowane są jako narzędzie, dzięki któremu wykorzystujemy moc naszych myśli.
Działa tutaj prawo przyciągania – otrzymujemy energię, której sami aktywnie poszukujemy.
Jeśli wielokrotnie, raz po raz powtarzamy tę samą mantrę, to poszukujemy wibracji energii rzeczy, o których w niej mówimy.
Najprościej mówiąc – w ten oto prosty sposób możemy przyciągnąć to, czego chcemy,

Mantry dostatku i obfitości

Istnieją pewne tradycyjne mantry, które zostały specjalnie stworzone do przyciągania bogactwa.

Zgodnie z tą logiką, jeśli intonujemy mantry o obfitości i dobrobycie, właśnie to spotka nas w życiu.
To, jaką mantrę wybierzemy, zależy tylko i wyłącznie od nas.
Musimy dobrze zastanowić się, czego pragniemy i co będzie dla nas dobre.
Daną mantrę intonujemy przynajmniej przez 10 minut dziennie (na początek można podzielić ten czas na dwie pięciominutowe sesje), pamiętając o całkowitym wyciszeniu i skupieniu się na wypowiadanych słowach.

Mantra Om Shrim Maha Lakshmi Yei Swaha

Mantra Om Shrim Maha Lakshmi Yei Swaha, czyli „pozdrowienie dla tej, która przejawia każdy rodzaj obfitości” jest to mantra poświęcona Lakshmi – hinduskiej bogini bogactwa, dostatku, władzy, piękna, fortuny, płodności, dobrobytu i obfitości, zarówno duchowego, jak i materialnego.
Słowo pochodzi od sanskryckiego słowa „Laksya”, które oznacza „cel”.
Lakshmi jest uosobieniem wszystkiego, co przynosi dobrobyt, szczęście i piękno.
Intonowanie mantry Om Shrim Maha Lakshmi Yei Swaha oczyszcza serce i umysł, otwierając drzwi do nowych możliwości, które przemienią Twoje życie.
Codzienne powtarzanie przez minimum 10 minut (na głos lub w myślach) tej mantry przynosi bogactwo, obfitość, piękno, dobrobyt, młodość i zdrowie.
Ponadto, intonowanie mantry Om Shrim Maha Lakshmi Yei Swaha ze szczerym oddaniem przynosi spokój ducha i odwraca negatywne energie.
Intonowanie tej mantry najlepiej rozpocząć w piątek lub w pierwszy dzień, kiedy noc przywita pełnię księżyca.

Mantra Om Vasudhare Svaha

Mantra Om Vasudhare Svaha jest szczerą modlitwą do potężnego bóstwa bogactwa i obfitości, małżonki Jambhali, bogini Vasudhary.
W teologii buddyjskiej jest ona powszechnie znana jako „nosicielka skarbu” i jest także odpowiednikiem hinduskiej bogini Lakshmi.
Lekkie, płynące ze szczerego serca intonowanie mantry Om Vasudhare Svaha może zmienić nie tylko naszą świadomość, ale i karmę w odniesieniu do obfitości i dobrobytu.
Mantrę należy powtarzać (na głos lub mentalnie) 108 razy dziennie (przed wschodem lub po zachodzie słońca), aby zostać pobłogosławionym przez boginię Vasudharę, która obdarzy łaską dobrobytu i obfitości.

5/5 - (5 votes)

Leave a Comment

Scroll to Top